Finances – Marketing – Digital

Finances – Marketing – Digital

Finansowanie dłużne
i udziałowe

Lata doświadczenia

Zakończone projekty

Usługi prowadzone w ramach pozyskania finansowania dłużnego:

  • ocena możliwości oraz optymalizacja strategii pozyskania finansowania dłużnego,
  • identyfikacja i selekcja instytucji finansowych,
  • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, wniosek kredytowy, leasingowy, memorandum, prospekt emisyjny,
  • prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi,
  • doradztwo po realizacji transakcji.

Usługi prowadzone w ramach doradztwa przy pozyskaniu finansowania udziałowego:

  • ocena możliwości i optymalizacja strategii pozyskania finansowania udziałowego,
  • przygotowanie właściwej dokumentacji: biznes plan, memorandum, dokument informacyjny, prospekt emisyjny,
  • identyfikacja i prowadzenie procesu pozyskania inwestora finansowego lub strategicznego (branżowego),
  • doradztwo i obsługa procesu emisji akcji celem przygotowania do debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych,
  • doradztwo po realizacji transakcji.

Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.

Thor Heyerdahl