Finances – Marketing – Digital

Finances – Marketing – Digital

Franchise

Lat doświadczenia

Brandów

Dział DSBJ Franchise zajmuje się szczególnym rodzajem działalności doradczej. Jak wiadomo franchising (franczyza) polega na prowadzeniu niezależnej działalności gospodarczej przez franczyzobiorcę (partnera) w oparciu o sprawdzone metody prowadzenia biznesu wypracowane przez franczyzodawcę (organizatora). Zwykle taka formuła sprawdza się w tzw. systemie sieciowym, czyli formie organizacyjnej z wydzieloną centralą oraz zazwyczaj terenowymi jednostkami zależnymi organizacyjnie (które nie są zależne pod względem własności).
Zespół DSBJ posiada niezwykle bogate i unikalne doświadczenie w obszarze tworzenia oraz rozwoju franczyzy, systemów biznesowych opartych o taką formułę oraz nadzoru nad ich funkcjonowaniem

Usługi prowadzone w ramach tego działu:

  • przygotowanie koncepcji systemu wraz
   z modelowaniem finansowym,
  • przygotowanie pełnej dokumentacji systemu,
   w tym księgi operacyjnej, księgi standardów, dokumentacji prawnej,
  • monitoring wdrożenia systemu,
  • przygotowanie koncepcji finansowania rozwoju,
  • aranżacja finansowania,
  • dla systemów istniejących przeprowadzenie diagnozy stanu, opracowanie zmian oraz monitoring ich wdrożenia.

  Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.

  Thor Heyerdahl