Finances – Marketing – Digital

Finances – Marketing – Digital

Rynki zagraniczne
– Afryka, Azja

Lat doświadczenia

Zakończone projekty

Szczególnym obszarem specjalizacji DSBJ są usługi w zakresie wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki. DSBJ realizuje autorski program AFRICA AND ASIA – BEYOND THE BORDERS oraz CEE CLUSTER.

Autorski program DSBJ „Africa And Asia – Go Beyond The Boundaries”

 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu oraz lokalnych relacjach, począwszy od 2015 roku, DSBJ uruchomiło autorski program wsparcia Klientów w procesach wejścia na rynki zagraniczne wybranych krajów Afryki oraz Azji Wschodniej.
W ramach programu DSBJ realizuje usługę typu market entry uzupełnioną o komponent finansowy. Spółka posiada wypracowaną sieć partnerów lokalnych, którzy umożliwiają realizację nawet najbardziej skomplikowanych
i interdyscyplinarnych projektów.

Doradztwo strategiczne na rynku chińskim

 

Szczególną usługą, którą DSBJ realizuje dla Klientów jest wspomaganie ich działalności na rynku Chin. Dotyczy to działań związanych z importem produktów i usług z Chin oraz uruchamiania działalności polskich przedsiębiorców na tamtejszym rynku. Usługi Spółki w tym zakresie realizowane są w oparciu o wieloletnie doświadczenie, wypracowane przez lata kontakty oraz dogłębną znajomość lokalnych uwarunkowań.
DSBJ kieruje usługę głównie do małych i średnich przedsiębiorstw o ustabilizowanej pozycji rynkowej poszukujących nowych możliwości rozwoju. Spółka obsługujemy także przedsiębiorstwa już aktywne na rynku chińskim, poszukujące dodatkowego wsparcia.
Usługi prowadzone w ramach usług wprowadzania polskich przedsiębiorstw na rynki wybranych krajów w Europie, Azji oraz Afryki:
     • analizy rynku, studia opłacalności i wykonalności (feasibility studies),
     • identyfikacja partnerów biznesowych,
     • wsparcie przy realizacji inwestycji,
     • bieżący monitoring działalności na rynkach zagranicznych,
     • finansowanie działalności operacyjnej oraz inwestycyjnej ze źródeł krajowych
i zagranicznych,
     • doradztwo przy realizacji procesów fuzji i przejęć podmiotów z rynków zagranicznych.

Borders? I have never seen one. But I have heard they exist in the minds of some people.

Thor Heyerdahl